Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället 1138 17,0% 35,4% 26,5% 21,1% 8,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,5%
Summa 1138 17,0% 35,4% 26,5% 21,1% 8,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,5%

http://www.val.se