Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäve-Norra Hovhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve-Norra Hovhult 876 25,3% 30,7% 18,4% 25,6% 11,0% 47,7% 52,3% 0,1% 4,2%
Summa 876 25,3% 30,7% 18,4% 25,6% 11,0% 47,7% 52,3% 0,1% 4,2%

http://www.val.se