Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäve-Boxhult-Södra Hovhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve-Boxhult-Södra Hovhult 1096 14,1% 24,8% 22,2% 39,0% 7,4% 46,4% 53,6% 0,3% 0,4%
Summa 1096 14,1% 24,8% 22,2% 39,0% 7,4% 46,4% 53,6% 0,3% 0,4%

http://www.val.se