Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäve-Helenedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve-Helenedal 964 14,5% 32,3% 27,2% 26,0% 7,9% 50,0% 50,0% 0,8% 1,9%
Summa 964 14,5% 32,3% 27,2% 26,0% 7,9% 50,0% 50,0% 0,8% 1,9%

http://www.val.se