Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum syd 1337 18,5% 31,0% 23,0% 27,5% 9,2% 48,2% 51,8% 0,4% 2,2%
Summa 1337 18,5% 31,0% 23,0% 27,5% 9,2% 48,2% 51,8% 0,4% 2,2%

http://www.val.se