Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skee-Strömstad östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skee-Strömstad östra 1440 16,7% 33,2% 23,4% 26,7% 6,5% 53,0% 47,0% 0,6% 2,8%
Summa 1440 16,7% 33,2% 23,4% 26,7% 6,5% 53,0% 47,0% 0,6% 2,8%

http://www.val.se