Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strömstad norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strömstad norra 596 14,1% 27,2% 27,0% 31,7% 6,2% 51,8% 48,2% 0,8% 7,2%
Summa 596 14,1% 27,2% 27,0% 31,7% 6,2% 51,8% 48,2% 0,8% 7,2%

http://www.val.se