Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Koster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Koster 298 8,1% 16,4% 35,6% 39,9% 4,0% 50,3% 49,7% 0,3% 5,0%
Summa 298 8,1% 16,4% 35,6% 39,9% 4,0% 50,3% 49,7% 0,3% 5,0%

http://www.val.se