Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 1 1261 18,6% 19,7% 22,7% 39,0% 7,2% 44,7% 55,3% 0,7% 4,0%
Summa 1261 18,6% 19,7% 22,7% 39,0% 7,2% 44,7% 55,3% 0,7% 4,0%

http://www.val.se