Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 2 1398 21,4% 19,3% 19,6% 39,7% 7,2% 43,8% 56,2% 0,2% 2,1%
Summa 1398 21,4% 19,3% 19,6% 39,7% 7,2% 43,8% 56,2% 0,2% 2,1%

http://www.val.se