Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 5 1088 27,3% 23,6% 18,3% 30,8% 10,2% 47,8% 52,2% 0,5% 1,6%
Summa 1088 27,3% 23,6% 18,3% 30,8% 10,2% 47,8% 52,2% 0,5% 1,6%

http://www.val.se