Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 691 20,1% 19,1% 21,1% 39,7% 6,9% 44,9% 55,1% 0,1% 1,3%
Summa 691 20,1% 19,1% 21,1% 39,7% 6,9% 44,9% 55,1% 0,1% 1,3%

http://www.val.se