Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 7 1281 13,8% 34,7% 22,6% 28,9% 7,8% 50,7% 49,3% 0,5% 1,8%
Summa 1281 13,8% 34,7% 22,6% 28,9% 7,8% 50,7% 49,3% 0,5% 1,8%

http://www.val.se