Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 8 1189 18,0% 36,4% 31,0% 14,6% 8,3% 49,9% 50,1% 0,4% 2,2%
Summa 1189 18,0% 36,4% 31,0% 14,6% 8,3% 49,9% 50,1% 0,4% 2,2%

http://www.val.se