Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 10 1115 18,6% 28,0% 23,9% 29,6% 8,4% 47,8% 52,2% 0,2% 1,5%
Summa 1115 18,6% 28,0% 23,9% 29,6% 8,4% 47,8% 52,2% 0,2% 1,5%

http://www.val.se