Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 11 891 32,2% 21,5% 19,9% 26,4% 9,9% 52,9% 47,1% 0,4% 2,7%
Summa 891 32,2% 21,5% 19,9% 26,4% 9,9% 52,9% 47,1% 0,4% 2,7%

http://www.val.se