Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 12 1242 13,8% 25,5% 22,5% 38,2% 4,8% 45,7% 54,3% 0,4% 1,0%
Summa 1242 13,8% 25,5% 22,5% 38,2% 4,8% 45,7% 54,3% 0,4% 1,0%

http://www.val.se