Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 14 966 23,4% 24,9% 25,8% 25,9% 10,0% 49,8% 50,2% 0,4% 2,2%
Summa 966 23,4% 24,9% 25,8% 25,9% 10,0% 49,8% 50,2% 0,4% 2,2%

http://www.val.se