Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 19 870 22,6% 35,5% 23,8% 18,0% 9,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,7%
Summa 870 22,6% 35,5% 23,8% 18,0% 9,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,7%

http://www.val.se