Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 27

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 27 1147 16,3% 31,0% 25,1% 27,6% 8,7% 49,5% 50,5% 0,6% 1,4%
Summa 1147 16,3% 31,0% 25,1% 27,6% 8,7% 49,5% 50,5% 0,6% 1,4%

http://www.val.se