Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 9 407 13,8% 33,2% 30,7% 22,4% 7,6% 53,6% 46,4% 0,7% 1,7%
Summa 407 13,8% 33,2% 30,7% 22,4% 7,6% 53,6% 46,4% 0,7% 1,7%

http://www.val.se