Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 18 417 15,6% 28,1% 31,2% 25,2% 7,4% 54,4% 45,6% 0,7% 1,0%
Summa 417 15,6% 28,1% 31,2% 25,2% 7,4% 54,4% 45,6% 0,7% 1,0%

http://www.val.se