Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 20 532 14,8% 34,0% 26,7% 24,4% 7,3% 54,1% 45,9% 0,4% 1,7%
Summa 532 14,8% 34,0% 26,7% 24,4% 7,3% 54,1% 45,9% 0,4% 1,7%

http://www.val.se