Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 23

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 23 483 16,8% 32,1% 28,4% 22,8% 9,3% 52,4% 47,6% 0,2% 1,9%
Summa 483 16,8% 32,1% 28,4% 22,8% 9,3% 52,4% 47,6% 0,2% 1,9%

http://www.val.se