Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 24

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 24 892 13,7% 38,7% 22,0% 25,7% 6,6% 50,3% 49,7% 0,1% 2,6%
Summa 892 13,7% 38,7% 22,0% 25,7% 6,6% 50,3% 49,7% 0,1% 2,6%

http://www.val.se