Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 25

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 25 1152 17,9% 30,5% 27,1% 24,6% 7,8% 51,2% 48,8% 0,3% 1,1%
Summa 1152 17,9% 30,5% 27,1% 24,6% 7,8% 51,2% 48,8% 0,3% 1,1%

http://www.val.se