Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 26

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 26 488 11,5% 33,4% 31,1% 24,0% 5,7% 51,8% 48,2% 1,0% 0,8%
Summa 488 11,5% 33,4% 31,1% 24,0% 5,7% 51,8% 48,2% 1,0% 0,8%

http://www.val.se