Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 28

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 28 1200 16,6% 29,2% 19,8% 34,4% 6,6% 46,9% 53,1% 0,5% 0,7%
Summa 1200 16,6% 29,2% 19,8% 34,4% 6,6% 46,9% 53,1% 0,5% 0,7%

http://www.val.se