Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 7 Torsred

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
7 Torsred 1840 14,5% 32,6% 24,5% 28,5% 7,3% 49,3% 50,7% 0,3% 1,0%
Summa 1840 14,5% 32,6% 24,5% 28,5% 7,3% 49,3% 50,7% 0,3% 1,0%

http://www.val.se