Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Björndalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Björndalen 1144 16,9% 34,7% 35,1% 13,4% 10,1% 49,5% 50,5% 0,6% 1,7%
Summa 1144 16,9% 34,7% 35,1% 13,4% 10,1% 49,5% 50,5% 0,6% 1,7%

http://www.val.se