Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 9 Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
9 Centrum N 1371 20,6% 17,4% 16,3% 45,7% 5,9% 45,4% 54,6% 0,3% 1,4%
Summa 1371 20,6% 17,4% 16,3% 45,7% 5,9% 45,4% 54,6% 0,3% 1,4%

http://www.val.se