Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 10 Centrum V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Centrum V 1332 28,0% 25,5% 22,7% 23,7% 8,9% 49,4% 50,6% 0,3% 2,8%
Summa 1332 28,0% 25,5% 22,7% 23,7% 8,9% 49,4% 50,6% 0,3% 2,8%

http://www.val.se