Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 11 Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
11 Centrum S 1728 30,5% 21,2% 20,7% 27,6% 11,1% 47,9% 52,1% 0,3% 2,3%
Summa 1728 30,5% 21,2% 20,7% 27,6% 11,1% 47,9% 52,1% 0,3% 2,3%

http://www.val.se