Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 14 Hjortmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
14 Hjortmossen 992 28,1% 23,2% 20,8% 27,9% 8,0% 50,7% 49,3% 0,6% 1,7%
Summa 992 28,1% 23,2% 20,8% 27,9% 8,0% 50,7% 49,3% 0,6% 1,7%

http://www.val.se