Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 19 Skoftebyn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
19 Skoftebyn N 1420 17,0% 35,5% 25,6% 21,8% 5,9% 52,0% 48,0% 0,6% 2,3%
Summa 1420 17,0% 35,5% 25,6% 21,8% 5,9% 52,0% 48,0% 0,6% 2,3%

http://www.val.se