Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 27 Åsaka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
27 Åsaka 1191 12,5% 30,3% 30,9% 26,3% 7,2% 51,4% 48,6% 0,4% 0,8%
Summa 1191 12,5% 30,3% 30,9% 26,3% 7,2% 51,4% 48,6% 0,4% 0,8%

http://www.val.se