Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 32 Sjuntorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
32 Sjuntorp S 1008 16,7% 31,9% 26,5% 24,9% 8,6% 50,4% 49,6% 1,4% 0,8%
Summa 1008 16,7% 31,9% 26,5% 24,9% 8,6% 50,4% 49,6% 1,4% 0,8%

http://www.val.se