Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 16 Karlstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1843 30,4% 22,8% 17,4% 29,5% 11,7% 47,4% 52,6% 0,5% 1,4%
Summa 1843 30,4% 22,8% 17,4% 29,5% 11,7% 47,4% 52,6% 0,5% 1,4%

http://www.val.se