Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 17 Kronogård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
17 Kronogård N 1570 26,1% 33,5% 19,0% 21,4% 11,2% 46,9% 53,1% 0,3% 3,2%
Summa 1570 26,1% 33,5% 19,0% 21,4% 11,2% 46,9% 53,1% 0,3% 3,2%

http://www.val.se