Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 18 Kronogård S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
18 Kronogård S 1428 23,3% 29,1% 23,4% 24,2% 10,7% 49,5% 50,5% 1,0% 3,6%
Summa 1428 23,3% 29,1% 23,4% 24,2% 10,7% 49,5% 50,5% 1,0% 3,6%

http://www.val.se