Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 21 Sylte S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Sylte S 1431 17,9% 29,1% 23,6% 29,4% 7,6% 51,5% 48,5% 1,3% 1,5%
Summa 1431 17,9% 29,1% 23,6% 29,4% 7,6% 51,5% 48,5% 1,3% 1,5%

http://www.val.se