Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 22 Sylte N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
22 Sylte N 1093 22,8% 30,7% 18,6% 27,9% 10,6% 46,1% 53,9% 0,2% 2,5%
Summa 1093 22,8% 30,7% 18,6% 27,9% 10,6% 46,1% 53,9% 0,2% 2,5%

http://www.val.se