Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 23 Lextorp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
23 Lextorp N 1236 17,0% 29,9% 21,9% 31,1% 7,9% 49,8% 50,2% 1,0% 3,4%
Summa 1236 17,0% 29,9% 21,9% 31,1% 7,9% 49,8% 50,2% 1,0% 3,4%

http://www.val.se