Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Dannebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1467 23,0% 35,0% 20,2% 21,7% 9,5% 51,9% 48,1% 0,2% 1,5%
Summa 1467 23,0% 35,0% 20,2% 21,7% 9,5% 51,9% 48,1% 0,2% 1,5%

http://www.val.se