Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 2 Hjulkvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
2 Hjulkvarn 1219 21,4% 37,6% 21,4% 19,6% 9,4% 51,1% 48,9% 0,2% 1,4%
Summa 1219 21,4% 37,6% 21,4% 19,6% 9,4% 51,1% 48,9% 0,2% 1,4%

http://www.val.se