Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 3 Stavre Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
3 Stavre Ö 1377 19,6% 36,4% 23,2% 20,8% 11,8% 49,6% 50,4% 0,4% 0,7%
Summa 1377 19,6% 36,4% 23,2% 20,8% 11,8% 49,6% 50,4% 0,4% 0,7%

http://www.val.se