Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 4 Stavre V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
4 Stavre V 1347 31,1% 33,3% 16,6% 19,0% 10,8% 50,0% 50,0% 0,7% 1,9%
Summa 1347 31,1% 33,3% 16,6% 19,0% 10,8% 50,0% 50,0% 0,7% 1,9%

http://www.val.se