Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 5 Sandhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
5 Sandhem 1535 12,3% 33,6% 22,1% 32,0% 7,5% 48,3% 51,7% 0,1% 1,4%
Summa 1535 12,3% 33,6% 22,1% 32,0% 7,5% 48,3% 51,7% 0,1% 1,4%

http://www.val.se