Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 12 Tingvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
12 Tingvalla 1772 39,3% 27,8% 16,1% 16,8% 14,9% 51,1% 48,9% 0,3% 1,9%
Summa 1772 39,3% 27,8% 16,1% 16,8% 14,9% 51,1% 48,9% 0,3% 1,9%

http://www.val.se