Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum N 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1 1557 23,1% 23,8% 18,8% 34,2% 6,7% 45,3% 54,7% 0,6% 4,4%
Summa 1557 23,1% 23,8% 18,8% 34,2% 6,7% 45,3% 54,7% 0,6% 4,4%

http://www.val.se